Bezoek Maakt Wijzer!

    

 

 

 

Beste leden van de BCN.

Na 2 jaar AZ coördinatie wil ik graag het stokje overgeven aan een van onze leden van onze club. Het ontbreekt mij eenvoudigweg aan tijd om invulling te geven aan deze functie. Als ambulanceverpleegkundige met een 90% arbeidsovereenkomst en veel onregelmatige diensten (personeel tekort) heb ik te weinig tijd om zaken als een clubmeeting, clubmarkt e.d. te organiseren. Wel zal ik de motorbeurs 2019 coördineren. De organisatie hiervoor is in volle gang. Al lijkt het vroeg, het is zo weer februari.

Bij bovenstaande heb ik 2 vragen of eigenlijk uitnodigingen.

1) Ik nodig graag kandidaten uit die de taak van coördinator algemene zaken op zich wil nemen. Neem gerust contact met me op als je deze functie wilt vervullen. Ik geef je graag alle informatie hierover.

2) Voor de motorbeurs zoeken we natuurlijk enthousiaste clubleden om de stand te bemensen. Geef je op via .

De motorbeurs is van 14 t/m 17 februari 2019 in de Jaarbeurs te Utrecht.  HAL 10 A032

Ook voor de opbouw kunnen we nog leden gebruiken.
Deze is op woensdag 13 februari 2019. Exacte tijd om te kunnen opbouwen volgt nog.

Ik hoop op een goede respons zowel voor de functie van coördinator algemene zaken als
voor de bemensing van de motorbeurs 2019

Met vriendelijke groet

Piet Kroeze, coördinator Algemene Zaken
BMW club Nederland

 

 

 

 

 

Voor dit evenement geldt de disclaimer, deze kun je hier lezen.

   
logo rocketchanels
  
MR
   
logo CampingMoto
   
Motoerit
  
logo BMWFC
    
adverteren01
  
logo Houtrust
  
logo Dunlop
  
logo rideon
  
BIQER
    
logo OHMeppel
  
scandinaviantours
  
logo Becks
  
London exhaust
  
Airtrailer
  
Just carpets
  
Logo Duo JJS ESAR
  inshared logo