Clubavond in H2O Harmelen.

 

Uitnodiging voor een extra ledenvergadering, die gehouden wordt op deze clubavond. 

De agenda zal kort zijn; het kiezen van een voorzitter en andere bestuursleden om de ontstane vacatures te vullen.

De korte ledenvergadering zal van 20.00 uur tot 20.30 uur zijn, aansluitend volgt de reguliere clubavond.

Agenda:

  • Opening
  • Verkiezing Voorzitter
  • Verkiezing 2 bestuursleden
  • Rondvraag
  • Sluiting

Extra Algemene Ledenvergadering

Op de Clubavond van 31 augustus jl. hebben we aangekondigd dat er op 5 oktober tussentijdse verkiezingen zijn en de beoogde kandidaten hebben zich toen voorgesteld. Dat waren Jan Hoppers voor de functie van Voorzitter, Hans Bravenboer voor de functie van Algemene Zaken (AZ) en Henk Opperman voor de functie van Secretaris (vervanging voor René Sloove).

Jan Hoppers heeft om hem moverende redenen later die avond besloten om zich terug te trekken voor de functie van Voorzitter. Het bestuur is opnieuw actief op zoek gegaan naar een geschikte kandidaat. Ze hebben een aantal clubleden benaderd en onverwachts meldde zich ook nog een kandidaat aan. Het uiteindelijke resultaat van alle gesprekken was dat dit niet het succes opleverde waarop we gehoopt hadden. 

Hierna is binnen het bestuur gesproken. Met steun van het voltallige bestuur bleek een huidig bestuurslid bereid zijn prioriteiten te herschikken. Bij deze kunnen we u nu toch een kandidaat gaan voorstellen voor de functie van Voorzitter. Dit is geworden:  Armand Schins. 

Voorgedragen worden dus:

Armand Schins voor de functie van Voorzitter

Hans Bravenboer voor de functie van Algemene Zaken (AZ)

Henk Opperman voor de functie van Secretaris (vervanging van René Sloove)

 

Zijn er clubleden die zich tegenkandidaat willen stellen, dan kan dat uiteraard. Dit moet wel vóór 3 oktober gebeuren via een email met motivatie en CV naar  

De zaal gaat op 5 oktober om 19.45 open. Bij binnenkomst dient u zich te melden waarbij de Clubleden die hun contributie  hebben betaald, een stembrief ontvangen. Wie de Clubpas nog niet heeft gehad, zal deze dan ook ontvangen. De agenda van de extra ALV heeft u reeds via het Clubblad ontvangen.

Clubavond

Na de verkiezingen willen we enige tijd besteden aan het inventariseren van ideeën die leven bij onze clubleden. Het bestuur heeft een vragenlijst gemaakt waar we ons in kleine groepen over kunnen gaan buigen. Deze ideeën zijn vooral belangrijk voor de ontwikkeling van onze club. Daarna ontmoeten we elkaar in de grote ruimte om onder het genot van een drankje na te praten over de clubavond en andere zaken die van belang zijn. 

Clubkleding bestellen

Op de komende clubavond maar ook op de clubavond in november is heb mogelijk om clubkleding te passen en te bestellen. Kijk nog eens in het clubblad op de pagina waar de advertentie staat van BCN Clubkleding. Het zijn mooie kledingstukken om te hebben maar ook om cadeau te geven. De procedure rond het bestellen van de kleding staat erin beschreven. 

Oproep voor Muziekmakers!

Wij weten dat er clubleden zijn die een muziekinstrument bespelen. We ontmoeten elkaar tijdens de diverse activiteiten zoals de toertochten, Cor Rutte Weekend etc.. We zijn op stap met onze voertuigen en een muziekinstrument meenemen?? 

We hebben bedacht dat het leuk is om daar eens iets mee te gaan doen en hebben daar de Nieuwjaarsreceptie voor uitgekozen. Wat is niet leuker dan tijdens deze receptie naast de speech van de Voorzitter een muzikale omlijsting te hebben van muziekklanken. Dit kunnen solo instrumenten zijn maar ook een samenspel van instrumenten. We hebben geen idee wat er uit deze oproep gaat voortkomen. Wie vind het leuk om mee te doen aan dit experiment??

Meld je aan bij Hans Bravenboer met je gegevens en vermeld daarbij welk instrument je gaat inzetten. Stuur een email naar Wij hopen op een hoge opkomst van clubleden op de komende clubavond. 

Media Commissie

September 2019

 

 Voor dit evenement geldt de disclaimer, deze kun je hier lezen.

   
logo rocketchanels
  
MR
      
Motoerit
  
logo BMWFC
    
adverteren01
  
logo Houtrust
  
logo Dunlop
  
logo rideon
      
logo OHMeppel
  
scandinaviantours
  
logo Becks
  
London exhaust
  
Airtrailer
    
Logo Duo JJS ESAR
  inshared logo