Vacant1

De functie Coördinator Media is tijdens de ALV van 3 februari vrijgekomen en is met de ALV van 6 april j.l. ingevuld.

De coördinator Media maakt deel uit van het algemeen bestuur van de BMW Club Nederland.

Zij stuurt een divers team aan: Het Media-team

mail de coördinator Media

   
logo rocketchanels
  
MR
   
logo CampingMoto
   
Motoerit
  
logo BMWFC
    
adverteren01
  
logo Houtrust
  
logo Dunlop
  
logo rideon
  
BIQER
    
logo OHMeppel
  
scandinaviantours
  
logo Becks
  
London exhaust
  
Airtrailer
  
Just carpets
  
Logo Duo JJS ESAR
  inshared logo