Als eerste activiteit van het nieuwe jaar: terugkijken!

 

De nieuwjaarsmiddag was uitermate sfeervol en is door veel leden bezocht. Na een stichtelijk woord van Voorzitter Jan Hoppers werd er gezamenlijk een toost uitgebracht op het nieuwe jaar.

 

Hopelijk een succesvol jaar voor de club met veel leuke bijeenkomsten en vooral fantastische en veilige kilometers!

Voor het eerst was de nieuwjaarsborrel niet in de avonduren maar in de middag. De reacties daarop bleken overwegend positief.

Bekijk de foto's:

   
logo rocketchanels
  
MR
      
Motoerit
  
logo BMWFC
    
adverteren01
  
logo Houtrust
  
logo Dunlop
  
logo rideon
      
logo OHMeppel
  
scandinaviantours
  
logo Becks
  
London exhaust
  
Airtrailer
    
Logo Duo JJS ESAR
  inshared logo