ALV 2019

 

 

 

Veel leden waren aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering 2019. In de notulen wordt verslag gedaan van het officiele gedeelte van de vergadering.

De ledenvergadering is ook het moment om de jubilarissen te huldigen. Dit jaar kregen de volgende leden een speldje en bloemen. Als 12,5 jaar lid waren E. Ehrencron, M.J.M. Leijssen, W. Nottelman en E. Miedema aanwezig en was R. van Gelderen niet aanwezig. Als 25 jaar lid waren T.P.J.M. van Dusseldorp en D.G. van Ewijk aanwezig. Als 40 jaar lid was B.L.T. van der Zee aanwezig. Als 40 jaar lid was J. van Ruyven aanwezig. Als bijzondere blijk voor hun inzet voor de club kregen Gerhard de Vries, AndrĂ© Nessen en Bouke den Ouden ook bloemen overhandigd. 

Tijdens de vergadering is de glazen beker die zoek was geraakt weer boven water gekomen. Deze bokaal is gemaakt voor het BCE treffen dat in 2007 in Nederland plaats vond. Het blijkt niet zomaar een glazen beker te zijn maar een glaskunstwerk dat door een beroemde glaskunstenaar is gemaakt. De bedoeling is dat de beker bij een BCE treffen in bruikleen aan de organisatie beschikbaar wordt gesteld. 

Gelukkig was het niet alleen vergaderen en was er vooraf, in de pauze en achteraf genoeg gelegenheid om bij te praten en plannen voor het komende motorseizoen te maken. Na de vergadering zijn de pasjes van BMW clubs Europa op de bestuurstafel uitgelegd en konden de aanwezigen hun pasje meenemen.

 

   
logo rocketchanels
  
MR
      
Motoerit
  
logo BMWFC
    
adverteren01
  
logo Houtrust
  
logo Dunlop
  
logo rideon
      
logo OHMeppel
  
scandinaviantours
  
logo Becks
  
London exhaust
  
Airtrailer
    
Logo Duo JJS ESAR
  inshared logo