Deelname aan evenementen van de BMW Club Nederland (BCN) of door BCN aanbevolen evenementen is geheel voor eigen risico. De deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degene voor wie ze aansprakelijk zijn wordt veroorzaakt. De BMW Club Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na de activiteiten, evenementen, ritten en/of meerdaagse reizen. Elke deelnemer dient zelf voor alle geldige reispapieren en benodigde verzekeringen zorg te dragen. Uw voertuig en uw verantwoordelijkheid als bestuurder dient te voldoen aan de geldende wetgeving, zowel die in Nederland als ook daarbuiten. 

In principe wordt geen restitutie verleend bij afzien van deelname. Waar mogelijk zal de BCN bemiddelen maar het advies is een reis/annuleringsverzekering af te sluiten/te hebben.

De verstrekte routes zijn niet verplicht om te worden gevolgd maar slechts een aanbeveling.

De inhoud van deze website is door de BMW Club Nederland met de grootst mogelijke zorg samengesteld doch BMW Club Nederland aanvaard geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde content op de website.

BMW Club Nederland is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen danwel gelinkt. BMW Club Nederland is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen en/of door derden is verspreid. 

Privacy

Door de leden verstrekte (persoons)gegevens worden in een geautomatiseerde ledenadministratie opgenomen. Gegevens uit deze administratie zullen niet aan derden, anders dan BCNL, BMW Groep Nederland en de BCE e.V. worden verstrekt, er zeker van uitgaande dat deze organisaties zich strikt houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tijdens evenementen kunnen personen en voertuigen op beelddragers worden vastgelegd. De opnamen kunnen voor de BCN-media zoals website, clubblad en social media worden toegepast zonder toestemming van de geportretteerde.

 

Het bovenstaande is een samenvatting. De volledige privacy-verklaring vindt u via deze link

roche     
logo rocketchanels
  
MR
  
Motoerit
    
logo Houtrust
        
scandinaviantours
logo Becks
  
London exhaust
  
Airtrailer
      
inshared logo
  
Theo Terwel scan logo

Inloggen

X